Regulamin obowiązuje od 2017-11-13

Informacje wstępne

Właścicielem sklepu internetowego jest firma Aura Herbals Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-754), ul. Grunwaldzka 49/2, wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833592, NIP 5851490834, REGON 385786580. W Regulaminie pojęcia „Właściciel” oraz „Aura Herbals” używane są wymiennie. Szczegółowe dane firmy znajdują się na końcu Regulaminu.
    
Sklep internetowy, mieszczący się pod adresem b2b.auraherbals.pl, w dalszej części Regulaminu nazywany jest Hurtownią.

Kupujący w sklepie zwani są Klientami. Aby zostać Klientem Hurtowni, należy zarejestrować się na stronie b2b.auraherbals.pl. Warunkiem założenia konta, umożliwiającego dokonywanie hurtowych zakupów, jest wysłanie dokumentów firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) na adres b2b@auraherbals.pl

Siedziba zakładu produkcyjnego i hurtowni:
ul. Botaniczna 12, Panattoni Park hala nr 2, doki 35-36 brama T2, 80-298 Gdańsk

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Hurtownia Aura Herbals zajmuje się sprzedażą produktów właścicielom firm i prywatnych przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu. Informacje o oferowanych produktach znajdują się na stronie b2b.auraherbals.pl

2. Klientem Hurtowni może być osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Hurtownia nie obsługuje osób fizycznych (za pośrednictwem platformy hurtowej nie jest możliwa sprzedaż produktów osobom indywidualnym). 

3. Zamówienia Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Klient zamawiając produkty w Hurtowni składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży z firmą Aura Herbals Sp. z o.o.. Umowa zostaje przyjęta z momentem wysłania przez Hurtownię potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta rozpoczyna się proces realizacji zamówienia. Hurtownia ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia oraz o dodatkowe informacje niezbędne do realizacji zamówienia. 

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne podanie prawdziwych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia. Klient składając zamówienie w Hurtowni, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie b2b.auraherbals.pl oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Posiadanie konta Hurtownika jest konieczne do dokonania zakupu dowolnego produktu na stronie Hurtowni.

6. Klient składający zamówienie musi dokonać:
- wyboru zamawianych produktów,
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
- wyboru sposobu płatności, Hurtownia oferuje swoim Klientom również możliwość płatności pobraniowej.

7. W przypadku, gdy część produktów objętych zamówieniem jest niedostępna lub niemożliwa do dostarczenia w czasie realizacji przewidzianym w tym zamówieniu (z powodu np. opóźnienia dostaw przez dostawców Hurtowni lub z przyczyn losowych), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klient może zdecydować się na:
- częściową realizację zamówienia -  Klientowi zostaną wtedy wysłane wyłącznie dostępne produkty, a Hurtownia zostaje zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia pozostałych,
- anulowanie całości zamówienia – ta opcja powoduje zwolnienie Hurtowni z obowiązku realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy Klient zdążył dokonać zapłaty za produkty, należność zostanie mu zwrócona w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

8. Klient ma prawo dokonywać zakupów w ramach organizowanych przez Aura Herbals akcji promocyjnych i wyprzedaży. W ramach tychże akcji na sprzedaż przeznaczona jest jednak ograniczona liczba produktów – o realizacji zamówień decyduje wtedy kolejność wpływających ofert kupna.

9. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

10. Wprowadzanie zmian lub anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail b2b@auraherbals.pl lub numerem telefonu 534 229 890. Zmiany w zamówieniu wymagają weryfikacji Klienta jako właściciela konta.

11. Pierwsze zamówienie, nowego kontrahenta, realizowane jest zawsze po przedpłacie lub przesyłką pobraniową. Od drugiego zamówienia przysługuje odroczony termin płatności 14 dni.

II. Koszty wysyłki i minima logistyczne

1. Przesyłka kurierska UPS GRATIS dla zamówień spełniających minimum logistyczne:
- Odroczony termin płatności: minimum 500 zł netto
- Przedpłata / Pobranie: minimum 300 zł netto

2. W przypadku zamówień nie spełniających minimum logistycznego dodawane są odpowiednie koszty wysyłki:
- przesyłka kurierska UPS: 16 zł netto
- przesyłka kurierska UPS pobraniowa: 20 zł netto

III. Produkty i ceny

1. Złożenie zamówienia w Hurtowni Internetowej b2b.auraherbals.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone na stronie internetowej b2b.auraherbals.pl nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian. Prawo to nie ma wpływu na ceny produktów zamówionych przed zmianą ceny lub warunków akcji promocyjnej. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 
4. Promocje w Hurtowni nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5. Koszty dostawy produktów doliczane są do ceny zamówienia wg. obowiązującego cennika, widocznego przed złożeniem zamówienia. Klient w momencie zamówienia produktów dokonuje też wyboru sposobu dostawy zamówienia.

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

2. Zamówienie złożone w dni robocze po godzinie 12, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Zamawiane produkty będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej i kuriera UPS. Czas realizacji zamówienia wynosi około 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. Czas ten może ulec wydłużeniu. W przypadku, gdy zamówionych produktów jest kilka i mają różny czas realizacji zamówienia, paczka wysyłana jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.

4. W przypadku przedpłaty, towar wysyłany jest po otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe Hurtowni.

5. W momencie odbierania przesyłki z zamówieniem, Klient powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Reklamację należy wysła 

na adres Hurtowni wraz z protokołem szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia zamówienia.

V. Reklamacje i zwroty

1. Klient może każdorazowo odstąpić od transakcji w terminie 90 dni kalendarzowych od daty zakupu produktu. Zwracane produkty muszą być kompletne i w niepogorszonym stanie. Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.

2. Zwracany towar należy odsyłać wraz z fakturą z wypełnioną na odwrocie częścią "zwrot" na adres:

AURA HERBALS  Sp. z o.o.
ul. Botaniczna 12
Panattoni Park hala nr 2
doki 35-36 brama T2
80-298 Gdańsk

Hurtownia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

3. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Hurtownię do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Aura Herbals, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

4. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia Klient znajdzie w towarze wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu lub stwierdzi niezgodność towaru otrzymanego z zamówionym, może skorzystać z uprawnień reklamacyjnych i otrzymać zwrot pieniędzy. Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Hurtowni pod adresem b2b@auraherbals.pl. lub numerem telefonu 534 229 890, a następnie odesłać reklamowany produkt. Klient może skorzystać zarówno z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Hurtownię przesyłki z reklamowanym produktem. Po otrzymaniu przez Hurtownię przesyłki, Aura Herbals ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Aura Herbals dokona zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt. Koszty związane z wysyłką produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna) Sklep zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Różnice w wyglądzie towarów (np. inne opakowanie tego samego produktu lub różnice mogące wynikać z innych parametrów monitora Klienta) nie stanowią podstawy do uznania roszczeń reklamacyjnych.

7. Do reklamowanego oraz zwracanego produktu Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu (faktura VAT). Koszt odesłania produktów w przypadku zwrotu nie podlega zwrotowi. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


8. Hurtownia przyjmuje jedynie pełne zwroty jakościowe. 

9.  Hurtownia nie przyjmuje zwrotów towarów, jeśli produkty były kupowane przez Klienta z przeceny i/lub wyprzedaży.

10. Zwroty surowców (towary nieskonfekcjonowane, w opakowaniach zbiorczych). Wszelkie zwroty i reklamacje na surowce są przyjmowane w terminie 7 dni od daty dostawy.

11. Zwrot i reklamacje przy niepełnych i nieprawidłowych dostawach: w tych przypadkach Klient jest zobowiązany do złożenia nowego zamówienia, które będzie spełniać minimum logistyczne określone w Regulaminie. 

VI. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Hurtowni Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie  b2b.auraherbals.pl oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Hurtownię. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
2. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: b2b@auraherbals.pl z tytułem "rezygnacja".

3. Dane osobowe udostępnione Hurtowni Aura Herbals nie są udostępniane osobom trzecim.

4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu reklamowym. Taka dodatkowa zgoda umożliwi informowanie Klienta za pomocą subskrypcji/ mailingu o nowych dostępnych produktach i promocjach organizowanych w Hurtowni.

VII. Postanowienia końcowe

1. Produkty prezentowane na stronach Hurtowni Aura Herbals nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie b2b.auraherbals.pl

Adres siedziby
AURA HERBALS SP. Z O.O. 
ul. Botaniczna 12
Panattoni Park hala nr 2
doki 35-36 brama T2
80-298 Gdańsk

Biuro Obsługi Klienta
tel: 534 229 890 (linia czynna 8:00-16:00)
e-mail: b2b@auraherbals.pl 

Dane firmy
Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2
81-754 Sopot
NIP: 585-149-08-34
REGON: 385786580
KRS: 0000833592

Nr rachunku (Santander Bank Polska S.A.): 48 1090 1098 0000 0001 1682 6093 

 

© SolEx B2B